Sforait

APNEE NOCTURNĂ

Printre complicaţiile sforăitului figurează sindromul apneei obstructive în somn (Osas: Obstructive Sleep Apnea Syndrome), patologie din gravele conseciinţe şi primejdii pentru bunăstarea psihofizică.

Apneele constau în întreruperi frecvente şi temporare ale respiraţiei care atrag treziri frecvente pe durata nopţii (sau oricum o odihnă de slabă calitate) dar mai ales o oxigenare insuficientă. Apneele respiratorii nocturne pot să dureze 10-40 secunde şi să se repete de sute de ori pe parcursul nopţii.

Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

Se clasifică în apnee de tip obstructiv (este obstacolată trecerea aerului prin gâtlej chiar dacă sunt prezente comenzi nervoase şi activitatea muşchilor respiratori), în apnee de tip central (datorate lipsei controlului care din centrul nervos este trimis la muşchii respiratori, din cauza căreia aerul nu este respirat în toarce) şi în apnee de tip mixt (când se combină astfel fenomenele apneei obstructive şi celei centrale).

Sindromul apneelor în somn trebuie supraveghiat deoarece prezintă repercursiuni negative asupra organelor care necesită o cantitate mare de oxigen: inima şi sistemul nervos.

 

 

Sforait.net - Content: Tratament sforait, remedii sforait, operatie sforait    Partner: Chirurgie Estetica - Pallaoro Medical Laser: Chirurgia estetica
Snoring - Sleep apneaSchnarchenRoncar - Apnea nocturnaRonflement Russare - Apnea notturna